anders

För en blomma skall kunna sätta alla sina frukter krävs det ofta pollinering. Pollenkorn överförs, till pistillens “märke”, från blomma till blomma av pollinerande insekter och i hög grad av honungsbin. Att pollinering sker med det exakta pollenkornet är egentligen liten. Därför producerar växterna enorma mängder, ett överskott av “ståndarmjöl.” En bråkdel kommer till användningför befruktning och pollinprodukjtionens storlek anpassas efter de sätt som pollenkornen transporteras till märkena. Ståndarmjöl Vindpollinerande blommor producerar av den anlendingen stora mängder ståndarmjöl Det mesta blåser bort, till ingen nyutta, det vet vi och det kan vi se ibland som stora moln. Bara enstaka pollen fastnar därför på pistillerna, lite slumpartat.