Utbildning Biskolan

Utbildning Biodling – Yrkesbiodling och Fritidsbiodling

En Unik Rejäl och Komplett utbildning För Dej i  Yrkesbiodling och Fritidsbiodling

NY KURSSTART FEBRUARI/MARS 

ANMÄL DEJ ÄVEN VIA EPOST – KURS UNDER 2023 / 2024 ; andersbigaardar@hotmail.se 

NU även På Distans

Biskolan Sverige – Har egen Blog

Honungens vattenhalt kontrolleras

Honungens vattenhalt kontrolleras av elev i yrkesbiodling – Biskolan

Biskolan och Praktiska prov i yrkesbiodling

Biskolan och Praktiska prov i yrkesbiodling skattning _ Biskolan

Biskolan och Praktiska prov i yrkesbiodling

Biskolan och Praktiska prov i yrkesbiodling bi-inventering – Biskolan

 Klicka här: och “Anmäl ditt intresse klicka på Biet och Surra med Anders Biskolans “24-månaders” kurs för fritids- eller yrkesbiodlare innehåller allt det som man ska kunna som biodlare. Kan anpassas efter deltagares behov.

Din utbildning varar 2 säsonger, två kalenderår. Grundutbildningen varar under den första säsongen, första året, då ger utbildningen dig så mycket att du kan sköta den egna bigården med lönsamhet. Certifikat/diploma som biodlare som resultat. För dig som ska bli yrkesbiodlare ställer vi andra krav. Steg 3 och 4 i utbildningen ägnar vi mycket åt att du ska vara en yrkesbiodlare i den egna lönsamma biodlingen. Mångårig erfarna entreprenörer är en viktig del i att förmedla praktiska och teoretiska kunskaper och erfarenhet åt dig, för att sedan lyckas. Efter de 2 säsongerna, kan den 3:e säsongen innebära ett förlängt mentorstöd,  som kan utformas i en mer detaljerad plan för en 3-årig fortsättning. Det 3:e året kan få flera olika modeller för denna fortsättning, självfinansiering huvudsakligen. Fortsättning innehåller även modell mycket inriktad på praktisk marknadsföring och försäljning. Informationsdagar, Anders Bigårdars med Biskolan “24-36 månader”. En gratis introduktion, obligatorisk genomförs löpande under hösten/vintern innan kursstart. Tidpunkt finns på den separata informationen som du kan begära: KLICKA PÅ BIET! Kan du inte komma meddela oss för särskild planering.

Vad man behöver kunna som Biodlare med Lönsamhet, utdrag :

* Biets livscykel * Biets sjukdomar * Honungshantering * Avläggarbildning, avancerad del * Avel i biodling * Drottningodling, avancerad del * mm Teoretiska och praktiska moment ingår med prov och godkännande. Plats: Malmö/Lund/Jordberga och på våra bigårdar i närheten. Ingen distansutbildning.

Nästa kursstart: Alltid – Febr/Mars  – Anmäl ditt intresse klicka på Biet och Surra med Anders
Kontakta oss i god tid för frågor. Utbildning kommer att genomföras i Skåne och Småland med träffar företrädesvis, fredagar-söndagar, 1 el 2 dagar av dessa.
Förträffar: Du som är intresserad av biodling och Anders Bigårdar med Biskolan, kan vara med på våra förträffar. Dessa förträffar på Biskolan ser vi gärna som ett måste för Dej som vill få veta mera och då kan du träffa andra som går eller har genomfört utbildning på Biskolan. Dessa förträffas i Biskolan sker dels i November och dels i Januari.
Vi kallar det “Förträffar med Biskolan – En helt Unik utbildning i Sverige”
Tidpunkt: Start febr/mars alt individuell plan enl sep överenskommelse. En till tre, gånger per månad, fred och lörd/söndag. Alltid med praktik.
Dina förkunskaper mm: Kan vara biodlare redan. Kanske du vill stärka dina kunskaper. Du bör vara 18 år och gärna ha körkort. Yngre kan deltaga fritt om målsman är deltagare.
Pris: Begär information, med prisuppgifter (månads- eller säsongsavgift), och alla detaljer: Anmäl ditt intresse klicka på Biet och Surra med Anders Biodling är inte bara honung. Det är så mycket mera. Ett engagemang, en utmaning, och för många är biodling en livsstil. Är du redo, ja: Klicka här: och “Anmäl ditt intresse klicka på Biet och Surra med Anders När du har anmält ditt intresse får du en enkel ansökningsblankett att fylla i. Sedan tar vi kontakt med dig för ett kort samtal och för en fri konsultation. Ditt deltagande i Biskolan på Anders Bigårdar och BiodlingsRanchen, medför att du lär dig att skapa din lönsamma biodling på ekologiskt vis, och helt utan tillsatser.

.
.
.
————————————————————
Vi HAR NU UTBILDNING PÅ DISTANS.
Du kan:
- Få teoriutbildning hemifrån, via Skype el likn.
På Biskolan Jordberga gård
- Alla prov ska utföras .

– Praktiska prov sker I båda fallen får du ditt certifikat.

Mer: “Biskola för Yrkes- och Fritidsbiodlare” – “Föreläsningar för Organisationer” (andersbigardar.se)

————————————————————

Utbildningen Biskolan, uppdelat i 2 tydliga delar.

År 1 är för de som vill vara hobbybiodlare/ fritidsbiodlare. BISKÖTSEL!
År 2 är för de som vill gå vidare i sin utbildning och tillgodogöra sig
“hela programmet,” och med alla delar som behövs i en framgångsrik YRKESBIODLING!
I båda fallen får du ditt certifikat.

Utbildningen Biskolan, du deltager 1-2 tillfällen per månad och  fredag-kväll tom lördag/söndag.

Första Året, Cert som biskötare. 9 mån, mars tom nov
Andra Året, Cert inom yrkesbiodling. 9-10 mån febr. tom nov.
Vi träffas 1-2 tillfällen varje månad. fredag kväll och lördag, ibland även söndag.
Praktik-träning därutöver 1-2 dag varje månad. Tid avsätter du gärna hemma för din egen tid, oftast teori.
I båda fallen ger Biskolan dej den kompletta teoretiska och praktiska, förutsättningen att ha framgång som biodlare.
För de som fortsätter och vill vidare, får sitt Gesällbrev, som är vår ambition,
efter mer praktiska erfarenhet under mentorskap. Gör gärna ditt val.
Välj att bli biodlare – hela utbildning är till vår självkostnad.
Vi behöver kunniga och framgångsrika biodlare.
Ja, välkommen att inspireras med oss. Lärare och elever.
Vårt motto är “Friska Bin,” och “Lönsam Biodling.”
Välkommen till “Biskolan ned Anders Bigårdar”, och vill du prata med Anders, ring till hans mobil: 0768 463206 och få inspiration. Med Glada och Vänliga Hälsningar, Monika och Anders info [ at ] andersbigardar.se Anders tillika Yrkesbiodlare med bigårdar mest på Söderslätt och Österlen. Anders har genomfört kursen: Yrkeshögskolan för biodling | Bee Professional.
 .
http://andersbigardar.se/contacts/
Klicka på Biet och Surra med Anders
Blog: http://www.andersbigaardar.com/   ………………………………… –> TILL början av sidan!