Pollinering med Honungsbin – Anmäl Ditt Intresse till PollineringsTjänsten


Anders Bigårdars PollineringsTjänst Jordberga Söderslätt och Österlen Pollinering Fruktträd Bär och i Raps

Vi har stor efterfrågan från odlare runt om i Skåne om pollineringsuppdrag. Med våra bigårdar och Honungsbin, kan du öka skörden tex i Raps med upp till 15% och Äpple 60%. Vi placerar noggrant våra honungsbin på rätt plats för er pollinering och Anders Bigårdars honungsbin.  Använd formuläret nedan för att anmäla ditt intresse för pollineringsuppdrag med Anders Bigårdars PollineringsTjänst Jordberga.

Pollinering Fruktträd Bär och i Raps - Anders Bigårdar Jordberga Klagstorp Söderslätt - PollineringskalkylBeräkning av potentialen vid ökad pollinering av oljeväxter

Den stora volymen för ökad pollinering finns i oljeväxtodlingen. Om en genomsnittlig skörd av höstoljeväxter är 3 500 kg/ha skulle en skördeökning på 15 % betyda halvt ton/ha. Detta antas fordra ca 3 bisamhällen/ha.
Leaderprojekt …
“Exempel: 30-procentig förbättring av lönsamheten visas p.g.a. försöksverksamhet och utvärderingar. Förutsättningar har skapats för att humlor och bin ska kunna användas i lantbruket, t.ex. kan bisamhällen stå i öppna fält med hjälp av skyddsanordningar som hjälper mot vind och blåst. Projektet har fått lantbrukare att inse fördelarna av t.ex. spridning i blomningstid över säsongen av blommande växter.  Bevarande av naturvärden: Stor förbättring. Exempel: Jordbruksverket har efter påverkan från projektet, gått ut med rekommendationer till lantbrukare att odla blommande kantzoner. Exempel: Stolthet över att ha lyckats förändra syn och arbetssätt hos lantbrukare. Hade projektet inte verifierat saker och ting skulle lantbruket som behöver pollinering inte ha utvecklats i samma grad. / Matias Köping, projektledare, Maj 2015, Pollineringssamarbete lantbruk biodling. Leaderprojekt.”

Du får alltid din egen speciella kalkyl för din pollinering med honungsbin

Våra Buckfastbin har antavla från de bästa bistammar vi har i svensk standard. Kalkyl för odling med honungsbin bifogas svaret till er inom 1-2 veckor.  Veta Mera Om Pollinering med Bin och PollineringsTjänsten mm, I så fall Klicka Här!
Välkommen med intresseanmälan nu fyll i dina uppgifter, för Era honungsbin !
till: