Intresseanmälan Utbildning Biodling 2024-2025, start mars 2024

Intresseanmälan / Ansökan till Biskolan, Utbildning Biodling Deltid

Nu även som distansutbildning

Anders Bigårdars med Biskolan -

VI SÖKER ÄVEN EXTRA LÄRARE I BIODLING Kontakta oss idag!

En Biodlingsskola på Jordberga Skåne, Sverige. Enda i Sverige med en privat sponsring av Monika och Anders Jacobsson. Vi sätter stort värde i att fler blir duktiga Yrkesbiodlare eller Fritidsbiodlare och att NI kan era saker. Biodling är och förblir ett hantverk och idag vet alldeles för få om att vi i Sverige har Yrkesbiodlare som tjänar sitt uppehälle genom: Honungsproduktion och med pollineringsuppdrag i odlingar. Därför finns vår Biskola på Jordberga och därför har Monika och Anders Jacobsson satsat på flera duktiga biodlares framgångar, allt sedan 2016, då vi startade upp Biskolan, efter önskemål från de som vill lära av oss. Kan  det vara bättre och än mer krävande då. Ibland lite tuffa delar av utbildningen. Men vi har formulerat utbildningen så att “Om du vill, så ska vi alltid hjälpa dej igenom alla de 4 stegen som vi har skapar i Sveriges Enda Utbildning i avancerad biodling”. Passar dock dej bäst, som vill lära sej, sådana detaljer som du inte hade en aning om, att vi Yrkesbiodlare sysslar med. Slutligen säjer vi, att det är riktigt kul att vara en duktig biodlare. Än roligare är det att bli den duktige biodlaren du vill vara.

Yrkes-Logo Biskolan Jordberga
och Fritidsbiodlare, en komplett utbildning.

För Alla Blivande och Aktiva Biodlare.
Biskolan Lär Dej Biodling Ordentligt och Redigt, och
innehåller allt det som man ska kunna som biodlare.
Kan anpassas efter deltagares behov i viss mån.
Hela kurslängden är 10 månader varje år, under två år.
Biskötsel: I korthet så ger det första året, mars till november, en omfattande utbildning med
praktiska och teoretiska kunskap.
Det är för en del nog så omfattande för att starta sin biodling.
Antingen som fritidsbiodlare eller en bra start rakt in i en lönsam biodling.
Drottningodling: Andra året handlar det såklart mest om avancerade
praktiska och teoretiska kunskaper, med mycket fokus på en effektiv och
framgångsrik drottningodling. Avelns kvaliteter, med tydlig blick framåt
på en plan i funktion. Annat viktig är förstås en stark inriktning på
lönsam biodling. Avancerade avläggare och mer fördjupad biskötselkunskaper.
Du lär dej veta kraven du kan ställa dej som biodlings-
entrepernör.

Biskolans Kurser i Biodling:

Biskötarexamen i Biskolan

Grundutbildningen,
varar under den första säsongen, första året,
då ger utbildningen dig så mycket att du kan
sköta den egna bigården med lönsamhet.
För dig som ska bli yrkesbiodlare ställer vi andra krav.
Yrkesbiodlarexamen i Biskolan
Expertutbildningen,
Är under det andra året och innehåller mycket fördjupade kunskaper kring biodlingen,
inriktning kvalitet i alla led och fördjupad kunskaper bla
genom olika projekt som du gör inriktning mot lönsamhet i ditt biodlingsföretag.
Utbildningen i Biskolan är uppdelat i 2 tydliga delar.
År 1 är för de som vill vara “hobbybiodlare”, en fritidsbiodlare.
År 2 är för de som vill gå vidare i sin utbildning och tillgodogöra sig “hela programmet”,
och med alla delar som behövs i en framgångsrik yrkesbiodling.
I båda fallen får du ditt certifikat. Biodling och företagsamhet lär vi ut.
För de som fortsätter och vill vidare, får mentorstöd i omfattning för den blivande yrkesbiodlaren,
detta efter mer praktiska erfarenhet under mentorskap.

Biskolan och Praktiska prov i yrkesbiodling

Biskolan och yrkesbiodling friska bin och lönsam biodling – Biskolan

BISKOLA MED ANDERS BIGÅRDAR en

UTBILDNING OCH KURSPLAN FÖR NYA OCH ERFARNA BIODLARE.

Vi behöver ännu fler kunniga och framgångsrika biodlare.

Anders Bigårdar med Biskolan, börjar med ny intresseanmälan, mars månad senast varje år.

En avgift får nya elever, vid anmälan.
Avgiften täcker en introduktion, februari, den första månaden.
Egentliga utbildningen för elever, dej, börjar i mars.
Mer info finns här på andersbigardar.se.

Biskolan summerar så här:
FEBRUARI.
– Introduktion, februari/mars. Du blir bekant med bivärlden och vad som förväntas av dej som biodlare.
Lite teori, lite lättare praktik.
Förkunskaper: Inga.

STEG 1, MARS tom JUNI
– Massor av grundläggande kunskaper för dej i bivärlden. En start.
Maj tom juni bara praktik i huvudsak.
Förkunskaper: introduktion helst.

STEG 2, JULI tom NOVEMBER.
– Fortsatt teori och praktik fördjupning. Avslut biåret. Intro till avel.
Examen som Biskötare.
Förkunskaper: Steg 1 eller liknande.

STEG 3, FEBR tom Juni.
– Utökning i bigården. Avel – och entreprenörskap, en fortsättning.
Förkunskaper: 2-3 år som biodlare el examen som Biskötare i Biskolan.

STEG 4, JULI tom NOVEMBER
– Expertutbildning, LAB-TESTER, finansiering och kalkyler. Kunskaper i en avancerad biodling.
Förkunskaper: Steg 3, flera år som biodlare. Lämpligt för dej som vill växa som fritids- eller yrkesbiodlare.
Examen i Biskolan som yrkesbiodlare.

Välj att bli biodlare – hela utbildning är till vår självkostnad;
– Privat biodlare, 1600 kr / mån inkl. moms per deltagare. Under 9 resp 10 mån.
– Företag som biodlare, 3200 kr / mån exkl. moms per deltagare.
Vi behöver kunniga och framgångsrika biodlare.
Välkommen till Biskolan hos Anders Bigårdar med Biskolan Jordberga Skåne
0768-463206.

Efter din anmälan tar vi kontakt med dej för ett samtal. Då lyssnar vi till dina förutsättningar och planer. Vi sätter stor vikt vid att du ska lyckas. Därför behöver du ha bra förutsättningar, för att klara av vår utbildning med framgång. Vi gör det enkelt för dej att få denna framgång, men vi behöver se resultat från dej efterhand. Hjälps vi åt och du har intresset, då är du vår elev i Biskolan på Jordberga.

Ja, välkommen att inspireras med oss. Lärare och elever.  …………. …………. –> TILL början av sidan!