Intresseanmälan Utbildning Biodling 2022-2023, start mars 2022

Intresseanmälan / Ansökan till Biskolan, Utbildning Biodling Deltid

Nu även som distansutbildning

Anders Bigårdars med Biskolan

En Biodlingsskola på Jordberga Skåne, Sverige

Yrkes-Logo Biskolan Jordberga
och Fritidsbiodlare, en komplett utbildning.

För Alla Blivande och Aktiva Biodlare.
Biskolan Lär Dej Biodling Ordentligt och Redigt, och
innehåller allt det som man ska kunna som biodlare.
Kan anpassas efter deltagares behov i viss mån.
Hela kurslängden är 10 månader varje år, under två år.
Biskötsel: I korthet så ger det första året, mars till november, en omfattande utbildning med
praktiska och teoretiska kunskap.
Det är för en del nog så omfattande för att starta sin biodling.
Antingen som fritidsbiodlare eller en bra start rakt in i en lönsam biodling.
Drottningodling: Andra året handlar det såklart mest om avancerade
praktiska och teoretiska kunskaper, med mycket fokus på en effektiv och
framgångsrik drottningodling. Avelns kvaliteter, med tydlig blick framåt
på en plan i funktion. Annat viktig är förstås en stark inriktning på
lönsam biodling. Avancerade avläggare och mer fördjupad biskötselkunskaper.
Du lär dej veta kraven du kan ställa dej som biodlings-
entrepernör.

Biskolans Kurser i Biodling:

Biskötarexamen i Biskolan

Grundutbildningen,
varar under den första säsongen, första året,
då ger utbildningen dig så mycket att du kan
sköta den egna bigården med lönsamhet.
För dig som ska bli yrkesbiodlare ställer vi andra krav.
Yrkesbiodlarexamen i Biskolan
Expertutbildningen,
Är under det andra året och innehåller mycket fördjupade kunskaper kring biodlingen,
inriktning kvalitet i alla led och fördjupad kunskaper bla
genom olika projekt som du gör inriktning mot lönsamhet i ditt biodlingsföretag.
Utbildningen i Biskolan är uppdelat i 2 tydliga delar.
År 1 är för de som vill vara “hobbybiodlare”, en fritidsbiodlare.
År 2 är för de som vill gå vidare i sin utbildning och tillgodogöra sig “hela programmet”,
och med alla delar som behövs i en framgångsrik yrkesbiodling.
I båda fallen får du ditt certifikat. Biodling och företagsamhet lär vi ut.
För de som fortsätter och vill vidare, får mentorstöd i omfattning för den blivande yrkesbiodlaren,
detta efter mer praktiska erfarenhet under mentorskap.

Biskolan och Praktiska prov i yrkesbiodling

Biskolan och yrkesbiodling friska bin och lönsam biodling – Biskolan

BISKOLA MED ANDERS BIGÅRDAR en

UTBILDNING OCH KURSPLAN FÖR NYA OCH ERFARNA BIODLARE.

Vi behöver ännu fler kunniga och framgångsrika biodlare.

Anders Bigårdar med Biskolan, börjar med ny intresseanmälan, 2020-2021. En avgift får nya elever, vid anmälan.
Avgiften täcker en introduktion, februari, den första månaden.
Egentliga utbildningen för elever, dej, börjar i mars.
Mer info finns här på andersbigardar.se.

Biskolan summerar så här:
FEBRUARI.
– Introduktion, februari/mars. Du blir bekant med bivärlden och vad som förväntas av dej som biodlare.
Lite teori, lite lättare praktik.
Förkunskaper: Inga.

STEG 1, MARS tom JUNI
– Massor av grundläggande kunskaper för dej i bivärlden. En start.
Maj tom juni bara praktik i huvudsak.
Förkunskaper: introduktion helst.

STEG 2, JULI tom NOVEMBER.
– Fortsatt teori och praktik fördjupning. Avslut biåret. Intro till avel.
Examen som Biskötare.
Förkunskaper: Steg 1 eller liknande.

STEG 3, FEBR tom Juni.
– Utökning i bigården. Avel – och entreprenörskap, en fortsättning.
Förkunskaper: 2-3 år som biodlare el examen som Biskötare i Biskolan.

STEG 4, JULI tom NOVEMBER
– Expertutbildning, LAB-TESTER, finansiering och kalkyler. Kunskaper i en avancerad biodling.
Förkunskaper: Steg 3, flera år som biodlare. Lämpligt för dej som vill växa som fritids- eller yrkesbiodlare.
Examen i Biskolan som yrkesbiodlare.

Välj att bli biodlare – hela utbildning är till vår självkostnad;
– Privat biodlare, 1280 kr / mån inkl. moms per deltagare.
– Företag som biodlare, 2600 kr / mån exkl. moms per deltagare.
Vi behöver kunniga och framgångsrika biodlare.
Välkommen till Biskolan hos Anders Bigårdar med Biskolan Jordberga Skåne
0768-463206

Ja, välkommen att inspireras med oss. Lärare och elever.  …………. …………. –> TILL början av sidan!