bi-pollinering av rödklöver_IMG_3514-bi-200c2

Alla äpplesorter är mer eller mindre oförmögna till fruktsättning med pollen från den egna sorten och ingen sort är tillräckligt självfertil för att kunna producera en kommersiellt acceptabel skörd.

Odlaren står därför inför åproblemet att välja sorter som är bäst att kombinera, där blomningen är relativt samtidig och där pollen överförts mellan sorterna ger bästa resultat.

Att ympa in grenar lämpade för pollenförsörjning i produktionsträd har visat sig vara en effektiv metod i bla Cox Orange när avståndet mellan lämpliga sorters blommor därmed reduceras.