Om paketbin – Om Avläggare – Om ProduktionsSamhälle

Anders Bigårdars Anders Bigårdar med Biskolan, och

Om: Leverans av, Paketbin – Avläggare – ProduktionsSamhälle  

Om Paketbin

Köp av “Anders Bigårdars Paketbin“, innebär att du som biodlare får årets drottning och mellan 1,2 kg och 1,5 kg bin, mestadels “ungbin”, i ett paket, för omedelbar start i din låda för bin, förberett med mellanväggar och fodrare. Så här går det till när du får, Anders Bigårdars Paketbin: 

SKAFFA PAKETBIN

Vi levererar “Anders Bigårdars Paketbin” och önskar helst att paketbin hämtas hos oss. Det finns ingen garanti att en leverans med inrikes frakt medför att biodlaren, du, med säkerhet får dina bin i hel förpackning kommer fram utan skador. Vi har idag ingen som säkert kan skicka åt oss utan att Anders Bigårdar tar ansvaret. Därför hämta dina paket bin hos oss eller på annan överenskommen plats. Vi har exakta dagar som leverans sker och den dagen ska paketbin helst kommer ner i sin bikupa. Detta kommer att minimera miljöpåverkan av lastbilstransporter eller flyg dem över hela landet och ge dina bin en bra start. Vi har en ständigt fler och fler biodlare som skaffar Paketbin från oss på Anders Bigårdar. Honungsskörden sker endast i sällsynta fall det första året och i så fall sent på sommaren, dock ovanligt.

Om Avläggare

 

“Anders Bigårdars Avläggare”, gör vi även med årets drottningar. I maj, juni eller i juli månader, och med foder-, pollen och yngelramar från andra samhällen. Anders Bigårdars avläggare säljer vi först när vi ser att den nya drottningen väl är igång och har mycket täckta celler och med utkrypna bin. Främst kan vi på Anders Bigårdar leverera i Dadant- eller i 3/4 Langstroth (Farrar). LN, HLS eller andra format levererar Anders Bigårdar genom att först ha skapat paketbin. Dessa paketbin startar sedan om i tex; LN Lågnormal, HLS LS, Svea eller i de format du behöver. Honungsskörden sker endast i sällsynta fall det första året och i så fall sent på sommaren, dock ovanligt.

Om ProduktionsSamhälle

“Anders Bigårdars Produktionssamhällen, är med föregående års drottning och som alltså har en fungerande övervintring. Vi gör dessa också mest på beställning.  gör vi även med förra årets drottningar. I maj, juni eller i juli månader ibland i augusti, och med foder-, pollen och yngelramar från egna samhällen och drottningens egna bin. Anders Bigårdars produktionssamhällen säljer vi först när vi ser att övervintringen har fungerat och att de är väl igång. Som regel i maj månad. Honungsskörden sker tidigt i huvuddraget om samhället har bildats tidigt under föreg. år. Annars senare under säsongen.

Främst kan vi på Anders Bigårdar leverera i Dadant- eller i 3/4 Langstroth (Farrar). LN, HLS eller andra format levererar Anders Bigårdar genom att först ha skapat paketbin. Dessa paketbin startar sedan om i tex; LN Lågnormal, HLS LS, Svea eller i de format du behöver.

HYGIENISKT

Bra med Anders Bigårdars bin är att det är hygieniskt för de Buckfast-bin som vi producerar.  I flera biodlingar i Sverige och även andra länder, med utmaningar av bla; Varroa-kvalster, Nosema apis och Nosema ceranae, IAPV(Israeli Acute paralysis Virus), Deformed wing virus(DWV) är ett RNA virus,  till CCD, (Honeybee colony collapse disorder), osv, har vi svårigheter. Då handlar dt om en överlevnad år för år. Därför vet vi att bin är bra val. Inga yngelramar med ev smitta överförs. Bin är ungbin, nya, med bla utan synbarliga angrepp av Nosema, en svamp, (och alla våra samhällen kontrolleras 2-3 ggr per säsong för Nosema). Din uppgift som biodlare blir att ge dina paketbin från Anders Bigårdar ska ha endast nya mellanväggar på bra friska ramar och ombonade, friska lådor. Ja, då vill vi biodlare, du och jag, ha bikupor med bin som är den superorganism vi vill ha att starta upp med bästa förutsättningar och växa sig stort. Bin är avsedda att genetiskt såklart att fungera direkt i den av dig som biodlare väl utvald bigård för den bästa biotop med pollen i god mängd och kvalitet under hela säsongen.

Behandlingsfritt

Paketbin från Anders Bigårdar är kontrollerade och har behandlats med ekologiska för bisamhället skonsamma metoder. Därför innebär det för biodlaren att sköta och få igång det nya Buckfast-bisamhället med mat osv. Drottningen, i bisamhället vill komma igång med äggläggningen direkt. Nya egna bin kommer finnas efter några veckor. Detta första år produceras ingen honung för skörd. De följande året, bidrar samhället däremot, till en bra honungsskörd och med sina egna bin i huvuddraget i juni.  Paketbin från Anders Bigårdar är därför behandlingsfria för biodlaren vi mottagandet. VI på Anders Bigårdar använder ekologiska medel vid handling av sjukdomar. Genom vår löpande provtagningar har vi under säsongen främst, sträng och tydlig kontroll i vårt arbete, vi registrerar allt arbete i bigårdarna. Tidpunkt och åtgärder. Tex skörd, Vårgenomgång mm. Vårt motto på Anders Bigårdar är: “Friska Bin och Lönsam Biodling.”  Fundera på vad detta motto innebär, och på alla dess nivåer av betydelse.

Besiktning av Anders Bigårdars Buckfastbin innan du som biodlare får dina bin

Vi på Anders Bigårdar följer våra samhällens utveckling regelbundet och har friska bin som en naturlig del i vår verksamhet.

Genom registreringar, dokumentation, vet vi att bin vi använder i produktion av honung, drottningar för avel, bisamhällen för utökning är av bästa kvalitet.

Detta gäller allt vi levererar till biodlare också såklart. Både om du är yrkesbiodlare eller har bin som fritidssyssla.

Vi besiktigar alla våra bin regelbundet, även samhällen med avelsdrottningar, innan du får ditt “bipaket” eller dina drottningar.

Prisuppgifter, from Fredag 2018-03-09:

Paketbin – Avläggare – ProduktionsSamhälle

Paketbin – Förboka pris:

– Med drottning efter våra avelsdrottningar: 3,200 kr inkl moms,

– Med drottning efter våra produktionssamhällen: 2,560 kr inkl moms,

ttillägg; 1,280 kr, för 3-4 veckors uppstart hos oss av paketbin i ert rätta format, tex: LN, 2/3 Langstroth, Langstroth, Svea, Dadant, HLS, LS etc, enl ök.

Avläggare- Förboka pris:

– med drottning efter våra avelsdrottning: 4,000 kr inkl moms,

– med drottning efter våra produktionssamhällen: 3,200 kr inkl moms.

ProduktionsSamhälle Förboka pris:

– med drottning efter våra produktionssamhällen: 4,600 kr inkl moms.

Leveransavgifter: Personlig leverans av bisamhällen kan beställas, pris 1,800 kr inkl moms, och res- och trasnportkostnaden tillkommer. Fraktkostnader tillkommer.

FÖRBOKNING – Reservationsavgifter: Förboka , pris 175 kr inkl moms.

VIKTIGT DOCK: Ha kontakt med oss vid förbokning. Gärna telefon.

Vid förbokning tillkommer denna reservationsavgift som återbetalas om tillgång saknas, avser: Paketbin, Avläggare, Produktions Samhälle (bi-samhällen).

Förboka och Du är nu med i vår Intresselista,

- FÖR ATT FÅ LEVERANS:

FÖRBOKA ditt bisamhälle: http://andersbigardar.se/paketbin-avlaggare-produktionssamhalle/

BETALNING: Skall ske senast i förskott innan leverans och senast 3 veckor. För att få er leverans säkert skickar vi faktura direkt till er via post, för er omedelbara betalning. Har betalning inte skett i tid, sker ingen leverans. Övergår automatiskt till nästa biodlare som beställt och är i kö.

Övrigt,

Inför leverans: 

VIKTIGT DOCK: Ha gärna kontakt med oss: innan förbokning och/eller leverans. Gärna telefon.

Nya drottningar: Produktions Drottningar för Din Bigård – Buckfast.

BESTÄLL gärna våra Buckfastdrottningar och se alla detaljer på denna sida: http://andersbigardar.se/drottningodling/

 

KÖP TIDIGT – BESTÄLL I TID av Anders Bigårdar, Paketbin – Avläggare – ProduktionsSamhälle

Paketbin, Avläggare, Produktionssamhällen, drottningar mm, kan vara svårt att få fram och skaffa med säkerhet, om du inte beställer tidigt. Vi rekommenderar att du reserverar eller förbeställer dina tex paketbin och avläggare, redan i januari senast för att se till att de fortfarande är tillgängliga. Produktionssamhällen gärna senast augusti året innan.

Vi på Anders Bigårdar vill, att era beställda bisamhällen hämtas av er hos oss på Jordberga, såvida vi inte bestämmer annat tillsammans.

Det förekommer att vi kör ut och levererar, efter en särskild överenskommelse.

Gratulerar till era nya bisamhällen.

 Varma hälsningar från oss på Anders Bigårdar med biskolan

 

 Hälsningar 

Anders Jacobsson

Anders Bigårdar och BiodlingsRanchen

Jordberga, Skåne

231 99 Klagstorp

– Skånsk primärproducent Honung

– Pollinering Frukt, Bär, Raps, Klöver

– Produktion av Paketbin, Avläggare, ProduktionsSamhälle

– Utbildning av Yrkesbiodlare

E-post: info@andersbigardar.se , andersbigaardar@hotmail.se

Mobil: 076-8463206

http://andersbigardar.se/contacts/ blog; http://www.andersbigaardar.com/

Medlem i Biodlingsföretagarna, BF, och Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR.